100% ……..

Wanneer binnen een bepaalde tijd, met begrensde middelen, een resultaat moet worden bereikt, werkt men vaak met een tijdelijke projectgroep of projectorganisatie.

100% Tevreden ondersteunt werkgevers bij werkzaamheden die buiten de dagelijkse routine van zijn of haar medewerkers liggen. Werkzaamheden die zich met name op het snijvlak van HR, Finance en ICT bevinden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aansluiten van Businessprocessen aan toekomstige Software, het opzetten van Managementrapportages of het implementeren van Personeelsbeleid.

Door het projectmatig laten begeleiden van deze werkzaamheden, lukt het om vooraf gesteld resultaat te behalen binnen de geplande tijd, in plaats van verstrikt te raken in de waan van de dag.

100% Inzetbaar

100% Tevreden gelooft in een wereld waarin iedereen inzetbaar is en blijft.
Een wereld waarin geen mensen langs de kant staan. Meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk.

De komende maanden zal op deze site steeds meer informatie te vinden zijn voor die groepen mensen waarvoor  participeren op de arbeidsmarkt, lastig is.

Bijvoorbeeld de groep werkloze 50-plussers, die ondanks de aantrekkende economie moeilijk aan het werk kunnen komen.

Lees hieronder het interview van Francis Tevreden in VROUW van zaterdag 17 februari 2018 en ontdek wat John de Wolf, ambassadeur van de ANBO allemaal doet voor deze groep mensen.
Maak daarnaast kennis met de georganiseerde netwerken die Francis geholpen hebben haar netwerk op een plezierige manier te vergroten.

Hallo daar!

100% Tevreden

Bijna iedere organisatie zal zich herkennen in één of meerdere van onderstaande uitdagingen. Door deze issues los van de dagelijkse werkzaamheden op te (laten) pakken, zal het lukken tot een positief eindresultaat te komen.

Projectmanagement

Blijven de dagelijkse werkzaamheden alle aandacht opeisen en lukt het maar niet die speciale klus op korte termijn te realiseren?

Implementatie Software

Is het lastig om de bedrijfsprocessen aan te sluiten op de (nieuwe) software? En is wel duidelijk wat de (on)mogelijkheden van de software zijn?

Van Beleid naar Proces

Is het Beleid naar volle tevredenheid opgesteld, maar lukt het niet de dagelijkse procedures en werkprocessen hierop aan te sluiten?

Management Rapportages

Wordt de vastgelegde data wel volledig benut en is de informatievoorziening optimaal?

Over mij

Mijn naam is Francis Tevreden.

Ik ben een natuurlijk (project)leider, pragmatisch organisator, praktische, enthousiaste spin in het web, maar bovenal ‘mensenmens’ en teambuilder. Met ruim een kwart eeuw aan kennis en ervaring in Financiën, HR en ICT in verschillende branches. Mensen enthousiasmeren, (ver)binden en motiveren is boven alles mijn passie. Daarbij houd ik graag overzicht, dring snel door tot de kern van de zaak en breng dat, daar waar nodig, helder voor het voetlicht.

Resultaat

Inzetbaar
0%
Competent
0%
Tevreden
0%

Interesse?

Stuur een bericht middels onderstaand formulier.

Direct contact opnemen mag ook:

Mail naar info@100procenttevreden.nl of bel 06 533 15 155

Verzoek om informatie

1 + 1 = ?

© Copyright - 100% Tevreden